Usługi wywozu śmieci pobudowlanych, świadczymy na terenie aglomeracji Łódzkiej

w granicach zaznaczonych zielonym kolorem.