Wywóz odpadów pobudowlanych

Na Państwa zlecenie chętnie zajmiemy się wywozem gruzu i kontenerowym wywozem odpadów pobudowanych.  Dzięki flocie specjalistycznych samochodów wyposażonych w urządzenia do odbioru kontenerów możemy przyjechać takim autem pod wskazany adres.

Gruz i odpady budowlane to odpady z budowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Zaliczamy do nich:

  • odpady z betonu oraz gruz z remontów i rozbiórek
  • zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych
  • wybrakowane odpady ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana
  • drewno
  • materiały izolacyjne
  •  Karton Gips
  •  papa, wełna mineralna, styropian – wycena indywidualna

Planowanie jakichkolwiek robót budowlanych dobrze jest rozpocząć od przemyślenia, jakie rodzaje odpadów i w jakiej ilości zostaną w czasie robót wytworzone. W zależności od tego bowiem trzeba będzie w inny sposób zaplanować kontenerowy wywóz odpadów i inaczej zorganizować prace na placu budowy.