Kontener Kp-3 typ plaski

Wybór kontenera na gruz – poradnik

Wybór odpowiedniego kontenera do wywozu gruzu to nie drobiazg. Jeśli kontener będzie zbyt duży, wówczas niepotrzebnie wzrosną również koszty dzierżawy. Natomiast w przypadku zbyt małego kontenera śmieci będą musiały być wywożone zbyt często, a do tego mogą pojawić się utrudnienia na placu budowy.  I choć różne przedsiębiorstwa korzystają z różnych kontenerów, ich typy są do siebie podobne.

Jeśli potrzebujemy dobrego kontenera na odpady pobudowlane, ważne, by zwrócić uwagę na jego konstrukcję i pojemność. Jeśli chodzi o konstrukcję wyróżniamy kontenery zakryte i odkryte, natomiast pod względem wielkości możemy trafić na różne typy kontenerów:

  • Kontener odkryty o pojemności 3m3. Ze względu na niewielką pojemność, nadaje się do wywozu  kontenerowego niewielkich ilości gruzu (powstającego na przykład przy remontach), ale także do składowania ziemi oraz innych materiałów sypkich
  • Kontener odkryty o pojemności 5m3. Ze względu na niewielką pojemność, nadaje się do wywozu kontenerowego niewielkich ilości gruzu (powstającego na przykład przy remontach), ale także do składowania ziemi oraz innych materiałów sypkich.
  • Kontener odkryty o pojemności 6m3. Służy głównie do składowania odpadów komunalnych i gruzu, ale można w nim także zorganizować kontenerowy wywóz papy, o ile oczywiście jej ilość nie będzie zbyt duża.
  • Kontener zakryty o pojemności 7m3. Tego rodzaju kontenery służą przede wszystkim do składowania i wywozu gruzu oraz odpadów komunalnych.
  • Kontener odkryty o pojemności 8m3 przeznaczony do składowania i transportu gruzu, odpadów budowlanych,papy, piasku, ziemi i innych materiałów sypkich.
  • Kontener odkryty o pojemności 20 m3 przeznaczony do składowania odpadów pobudowlanych gruzu.
  • Kontener zakryty o pojemności 30m3 służący do składowania i odbioru odpadów budowlanych, papy oraz drobnych odpadów organicznych: liści, drobnych gałęzi, darni, kory lub trocin.
  • Kontener odkryty o pojemności 34m3 służący do składowania i wywozu odpadów pobudowlanych, papy oraz wielkogabarytowych odpadów komunalnych, a także lekkich (gabarytowych) odpadów organicznych: kory, większych gałęzi, liści
  • Prasokontenery służące do wywozu sprasowanej makulatury, folii, odpadów tworzywowych i papierowych (czystych).

To najbardziej popularne z występujących nas rynku kontenerów, mogą pojawić się też kontenery w mniej standardowych wielkościach. Ze względu na różnice w konstrukcji nie we wszystkich z wymienionych kontenerów można transportować odpady sypkie czy wielkogabarytowe. Jeśli chodzi o prasokontenery warto wiedzieć, że z uwagi na ich wrażliwość na zanieczyszczenia nie sprawdzą się one do wywozu brudnych odpadów papierowych.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości chętnie pomożemy Państwu w wyborze odpowiedniego kontenera, łącznie z jego właściwą konstrukcją i pojemnością. Jesteśmy elastyczni również w zakresie harmonogramu odbiorów odpowiadającego Państwa potrzebom.