wykopy

Pierwszym krokiem podczas budowy jest wykop pod fundamenty. Wykop można wykonać ręcznie lub wynająć koparkę, która szybko i sprawnie wykona roboty ziemne. Każda z tych metod ma bez wątpienia swoje wady i zalety, a ich efektywność zależy w dużej mierze od rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania, a ponadto od wymaganej głębokości posadowienia i rodzaju fundamentu. Niezależnie od wybranego rodzaju prowadzenia prac, należy pamiętać, ze materiału z wykopu nie wolno składować bezpośrednio w jego sąsiedztwie, ponieważ grozi to osuwaniem się ziemi  na dno wykopu.

O wykopie mechanicznym

Aby możliwe było wykonanie wykopu mechanicznego, konieczne jest zamówienie usług koparko-ładowarką. Na rynku istnieje wiele firm oferujących tego typu usługi. Prace ziemne prowadzi się za pomocą koparki, spycharki, koparko-spycharki lub koparko-ładowarki, dobierając urządzenia do zakresu prac, typu wykopów oraz rodzaju gruntu. Prace wykonywane mechanicznie trwają krótko. Wierzchnią warstwę ziemi można zdjąć w kilka godzin. Wykop pod piwnicę i fundamenty wykonuje się w jeden do dwóch dni. Jednakże nawet jeśli wynajęliśmy sprzęt mechaniczny, należy pamiętać, że niektóre fragmenty wykopów fundamentowych, szczególnie w gruncie piaszczystym, trzeba wykonać ręcznie.

Wykop ręczny

Wykonanie wykopu ręcznego wymaga zaangażowania kilku osób oraz prostych narzędzi, takich jak łopaty i szpadel. Oczywiście nie oznacza to, że wykop można wykonać bez fachowo przygotowanej oraz zaangażowanej osoby nadzorującej. Ze względu na charakter takiej pracy kolejne etapy są rozłożone w czasie, co opóźnia układanie betonu. Ponadto utrudnione jest składowanie ziemi z wykopu w jednym miejscu. Jednakże wykop ręczny może być jedyną metodą rozpoczęcia budowy, jeśli istnieją przeciwwskazania do wykorzystywania maszyn: Trudny wjazd na działkę czy budowa przy innym budynku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit