segragacja odpadów

Odpady są jednym z najważniejszych, obok smogu problemów środowiskowych w Polsce i na świcie W tym momencie w Polsce wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie. Odpady dzieli się na: przemysłowe, komunalne i niebezpieczne. Segregacja i późniejszy recykling odpadów pozwala na: przetworzeni i wykorzystywanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie szkodliwych i trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

Segregacja odpadów komunalnych

Do odpadów komunalnych zaliczamy papier, plastik, metale i szkło. Główna zasada segregacji polega na oddzielaniu surowców od odpadów, które nadają się do powtórnego przetworzenia. W niektórych gminach wymienione powyżej odpady dzieli się na frakcję suchą i mokrą. Zbieranie oddzielnie papieru, szkła, tworzy sztucznych wraz z metalami, a także oddzielne gromadzenie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Podczas segregacji bezwzględnie należy pamiętać również o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczamy zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, odpady po żrących chemikaliach, zużyte sprzęty RTV i AGD oraz świetlówki. Tego typu rzeczy można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w aptekach, sklepach, a również w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Co zrobić z odpadami budowlanymi?

Odpowiedniej segregacji powinny podlegać również odpady budowlane, takie jak cegła czy gruz. W przypadku, kiedy w trakcie budowy, remontu czy przebudowy jakiegoś budynku pojawi się gruz, należy zatroszczyć się o jego usunięcie. W tym celu najlepiej zamówić profesjonalną firmę, zajmującą się wywozem odpadków budowlanych. Firma podstawia odpowiednio duży kontener, w którym można składować odpadki. Wiele przedsiębiorstw oferuje nie tylko wynajem kontenerów, ale również załadowanie gruzu i oczyszczenie terenu.

One thought on “Segregacja odpadów

  1. Dobry i treściwy artykuł. Dodałbym jeszcze, że nie trzeba tego gruzu samemu nosić. Może wezwać ekipę, która świadczy takie usługi 🙂

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit