rozbiórka

Usunięcie ze swojej działki starego budynku, może wymagać załatwienia pewnych formalności urzędowych. Pozwolenie na rozbiórkę reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 8, 9 poz. 414 z późniejszymi zmianami. Szczegółowe informacje są zawarte w rozdziale 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Koszty rozbiórki różnią się w zależności od wielkości obiektu, rodzaju jego konstrukcji, sposobu prowadzenia prac i usytuowania, np. odległości od miejsca składowania gruzu.

Rozbiórka bez pozwolenia, rozbiórka z pozwoleniem

Właściciel obiektów budowlanych może je rozebrać bez zgody urzędu, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy postawienie takiego samego budynku nie wymaga zgody na budowę. Do tego typu obiektów należą, np. wolnostojący parterowy budynek gospodarczy lub wiatę o powierzchni nieprzekraczającej 25 m2. Niemożliwe jest również zdemontowanie obiektu, który podlega ochronie zabytków. W przypadku, kiedy budowla nie ma 8 m wysokości konieczne jest zgłoszenie rozbiórki do starostwa powiatowego. W zgłoszeniu określa się zakres i sposób prowadzenia prac rozbiórkowych, które można rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od doręczenia zgłoszenia, pod warunkiem, że urząd w tym czasie nie wyda decyzji o sprzeciwie. Pozwolenie na rozbiórkę trzeba uzyskać, jeśli budynek nie spełnia wymienionych powyżej warunków. Do wniosku należy dołączyć szkic usytuowania obiektu oraz opis sposobu prowadzenia robót oraz sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Materiał po rozbiórce

Po załatwieniu wszelkich formalności, ale przed rozpoczęciem rozbiórki należy zatroszczyć się o sposób w jaki zostaną usunięte odpady powstałe w efekcie rozbierania budynku. W tym celu warto skorzystać z usług firm zajmujących się wywozem gruzu. Oferują one specjalne kontenery, do których ładuje się odpadki. Tak przygotowany kontener odbierany jest przez firmę, a jego zawartość trafi do miejsca utylizacji. Część tego typu przedsiębiorstw ma w swojej ofercie także sprzątanie powstałego gruzu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit