kp-8 zakryty
  • Kontener odkryty o pojemności 8m3

przeznaczony do składowania i wywozu gruzu,wywozu odpadów budowlanych, wywozu papy, piasku, ziemi i innych materiałów sypkich.