Kontener 36
  • Kontener odkryty o pojemności 36m3

służący do składowania i wywozu odpadów pobudowlanych, papy oraz wielkogabarytowych odpadów komunalnych, a także lekkich (gabarytowych) odpadów organicznych: kory, większych gałęzi, liści