wyburzanie ścian

Wiele mieszkań, szczególnie będących częścią starego budownictwa, charakteryzuje się ciemną, małą kuchnią, wąskim korytarzem. Możliwa jest zmiana takiej przestrzeni. Polega ona na wyburzeniu ścian działowych, np. między kuchnią a salonem. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany konstrukcji mieszkania, muszą być wykonywane pod okiem specjalisty.

Kiedy mogę wyburzyć ściany

Wyburzanie ścian jest możliwe teoretycznie w każdym wypadki, jednakże w praktyce zabieg usuwania ścian wymaga więcej uwagi. Pierwszym krokiem jest określenie z jakim typem ściany mamy do czynienia. Rozróżniamy dwa typy ścian – nośną inaczej konstrukcyjną oraz działową. Wyburzanie ścian działowych z reguły nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji i nie wymaga odrębnego projektu. Mimo to rozbiórkę powinniśmy rozpocząć od konsultacji z konstruktorem, ponieważ pomimo, że ścianka działowa nie powinna przenosić żadnych obciążeń, to usunięcie jej może doprowadzić do wad konstrukcyjnych budynku. Szczególnie trudnym rodzajem rozbiórki jest wyburzanie ściany nośnej. W tym wypadku konieczne jest wykonanie projektu przebudowy oraz otrzymanie pozwolenia z urzędu na wykonanie takiego przekształcenia. Usunięcie ściany konstrukcyjnej wymaga zastąpienia jej podciągiem. Belka ma za zadanie odbierać obciążenie ze stropu. W niektórych przypadkach sama belka nie wystarczy i konieczne są stalowe lub żelbetonowe słupy, które wesprą konstrukcje podciągu. Wyburzenie ściany konstrukcyjnej staje się niemożliwe, kiedy wewnątrz niej przebiegają przewody wentylacyjne lub inne piony instalacyjne.

Co zrobić z gruzem po wyburzeniu ściany

Po zakończeniu wyburzania należy pozbyć się gruzu z naszego mieszkania. W tym celu, jeszcze przed rozpoczęciem remontu, powinniśmy skontaktować się firmą, zajmującą się wywożeniem gruzu. Jej pracowni dowiozą pod wskazany adres specjalny kontener przeznaczony na składowanie odpadów budowlanych, po czym odbiorą go, a gruz wywiozą do miejsca utylizacji. Należy również zatroszczyć się o miejsce, w którym kontener stanie. Jeżeli dysponujemy swoim podwórkiem, nie ma najmniejszego problemu. Jeśli nie, należy uzyskać zgodę od gminy lub powiatu na zajęcia pasa drogi. Po otrzymaniu pisemnej zgody i opłaceniu odstępnego, możemy zacząć nasz remont.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit