grunt

Pierwszym etapem budowy nie jest, jakby się mogło wydawać, zalanie fundamentów. Aby móc to zrobić, należy wykonać kilka niezbędnych prac, które sprawią, że grunt, na którym ma stać dom na pewno sprosta wymaganiom.

Geologia naszego skrawka ziemi

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie geologiczne gruntu, polegające na badaniu jego wytrzymałości, struktury i poziomu wód gruntowych. Dzięki temu dowiem się np. na jakiej głębokości postawić fundamenty, czy konieczny będzie drenaż oraz – w przypadku, kiedy nie istnieje kanalizacja deszczowa – jak odprowadzać wody opadowe. Rozpoznanie gruntu najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie, która przygotuje nam również pełną dokumentację przeprowadzonych badań.

Wyrównanie terenu i wykonanie wykopów

Wstępnym etapem wyrównywania terenu jest usunięcie humusu, czyli warstwy roślinnej ziemi. Usuwa się go aż do granic obrysu przeszłego domu, używając wyspecjalizowanego sprzętu. Jest to konieczne, ponieważ warstwa organiczne może powodować namnażanie się grzybów i szybkie osiadanie budynku. Następnie działka zostaje wyrównana za pomocą koparko-ładowarki. Sprzęt można wynająć w firmach zajmujących się robotami ziemnymi. O wyrównaniu na placu budowy pojawia się geodeta, aby wytyczyć fundamenty drutowe, czyli zaznaczyć krawędzie fundamentów. Górną część wykopu wykonuje się za pomocą ciężkiego sprzętu, który wypożycza się od specjalistycznych firm. Następnie wykop pogłębia się ręcznie. Dno fundamentów musi być odpowiednio wyrównane.

Ostatni etap – zasypywanie wykopu

Ostatnim etapem, który wykonuje się już po wylaniu i wymurowaniu fundamentów jest zasypanie wnętrza wykopu. Do zasypywania warto użyć materiały o dobrej przepuszczalności i odpowiednio go zagęścić. Wykopy najczęściej zasypuje się piaskiem aż do poziomu fundamentów. Jeżeli istnieje potrzeba jego zagęszczenia, robi się to mechanicznie poprzez układanie piasku warstwami o grubości większej niż 20 cm, polewanie, ubijanie i zagaszanie cementem w proporcji 1/10.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit