SAWO Gruz

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą

Do Podstawowych zadań naszej firmy należą:

  • wynajem kontenerów na odpady budowlane
  • wynajem kontenerów na odpady przemysłowe
  • wynajem kontenerów na gruz ,papę i odpady niebezpieczne
  • transport i sprzedaż kruszyw,piasku oraz ziemi

Priorytety jakimi się kierujemy w naszej Firmie to:

  1. Solidność i wysoka jakość świadczonych usług.
  2. Satysfakcja Klienta na wszystkich etapach współpracy.
  3. Doskonalenie metod gospodarowania odpadami.
  4. Kształtowanie proekologicznych postaw wśród naszych klientów.