Kontener 36

Kontener 36m3

Kontener odkryty o pojemności 36m3 służący do składowania i wywozu odpadów pobudowlanych, papy oraz wielkogabarytowych odpadów komunalnych, a także lekkich (gabarytowych) odpadów organicznych: kory, większych gałęzi, liści

Details
Kontener Kp-5 Typ Płaski

Kontener 05m3

Kontener odkryty o pojemności 5m3. Ze względu na niewielką pojemność, nadaje się do wywozu kontenerowego  gruzu (powstającego na przykład przy remontach), ale także do składowania ziemi oraz innych materiałów sypkich.

Details
Kontener Kp-3 typ plaski

Kontener 03m3

Kontener odkryty o poj.  3m3 Ze względu na niewielką pojemność, nadaje się do wywozu  kontenerowego  gruzu (powstającego na przykład przy remontach), ale także do składowania ziemi oraz innych materiałów sypkich

Details